Make your own free website on Tripod.com
X Copa do Mundo da FIFA - 1974
Zaire 1974
Home

 1. Mwamba Kazadi - Goleiro - Mazembe Lubumbashi (ZAI)
 2. Ilunga Mwepu - Defensor - Mazembe Lubumbashi (ZAI)
 3. Mwanza Mukombo - Defensor - Mazembe Lubumbashi (ZAI)
 4. Tshimen Bwanga - Defensor - Mazembe Lubumbashi (ZAI)
 5. Boba Lobilo - Defensor - Vita Kinshasa (ZAI)
 6. Massamba Kilasu - Meio-Campista - Bilima (ZAI)
 7. Kamunda Tshinabu - Meio-Campista - Mazembe Lubumbashi (ZAI)
 8. Mambwene Mana - Meio-Campista - Imana Kinshasa (ZAI)
 9. Uba Kembo Kembo - Meio-Campista - Vita Kinshasa (ZAI)
 10. Mantantu Kidumu - Meio-Campista - Imana Kinshasa (ZAI)
 11. Babu Kabasu - Defensor - Bilima (ZAI)
 12. Dimbi Tibilandu - Goleiro - Vita Kinshasa (ZAI)
 13. Mulamba Ndaye - Meio-Campista - Vita Kinshasa (ZAI)
 14. Adelard Mayanga Maku - Atacante - Vita Kinshasa (ZAI)
 15. Mafu Kibonge - Meio-Campista - Vita Kinshasa (ZAI)
 16. Mialo Mwape - Defensor - Nyiki Lubumbashi (ZAI)
 17. Kafula Ngoie - Meio-Campista - Mazembe Lubumbashi (ZAI)
 18. Mafuila Mavuba - Atacante - Vita Kinshasa (ZAI)
 19. Ekofa Mbungu - Atacante - Imana Kinshasa (ZAI)
 20. Kalala Ntumba - Atacante - Vita Kinshasa (ZAI)
 21. Etepe Kakoko - Atacante - Imana Kinshasa (ZAI)
 22. Otepa Kalambay - Goleiro - Mazembe Lubumbashi (ZAI)

Técnico: Blagoja Vidinić (Iugoslavo)

volta à página inicial